Team Work

Teamwork một trong những quyết để chiến thắng.

Mỗi màu sắc đều có vẻ đẹp riêng, nhưng một mình nó không thể tạo nên một bức họa để đời. Bạn là một tài năng được nhiều người công nhận, nhưng bạn không thể tạo nên thành tích vượt trội nếu chỉ đi một mình mà phải là một tập thể.

Teamwork tạo nên nguồn năng lượng mới và hiệu quả cao nhất, tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp theo cấp số nhân.

Tuy nhiên, mỗi người là mỗi cá thể riêng biệt nên sẽ không dễ dàng để gắn kết mọi người cùng hòa vào dòng chảy chung của tập thể.

Nhưng mọi vấn đề sẽ có cách giải quyết nếu chúng ta nghiêm túc thực hiện nó

So 4-CLnghi 2

1. Lắng nghe ý kiến người cùng nhóm.

Đừng bao giờ cho rằng mọi ý kiến của mình là đúng và mình có thể giải đáp được tất cả các vấn đề. Ai cũng có những hiểu biết giới hạn ở lĩnh vực nào đó. Do vậy, cần lắng nghe người khác nói. Khi lắng nghe bạn sẽ học hỏi được nhiều kiến thức từ người khác để bổ sung cho phần kiến thức mà bạn bị thiếu. Đó là cách hoàn thiện những thiếu xót của bản thân mà bạn cần bổ sung cho mình. Khi teamwork việc lắng nghe vô cùng quan trọng. Nó giúp mọi người hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn.

2. Trợ giúp và tôn trọng lẫn nhau.

Để có kỹ năng teamwork tốt thì tất cả các thành viên đều phải trợ giúp và tôn trọng lẫn nhau. Điều này giúp tinh thần đoàn kết đi lên không chỉ trong công việc mà cả trong đời sống.

Khi làm việc nhóm mỗi người nên hạ bớt cái tôi cá nhân để lắng nghe những ý kiến của người khác. Bỏ qua hết sự ích kỷ cá nhân, không chấp nhất những chuyện nhỏ, tỵ nạnh với đồng đội của mình, trách va chạm, mâu thuẫn… với thành viên khác. Nếu gặp tình huống thấy không hợp lý hãy thẳng thắn góp ý ngay.

Việc giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm chính là động lực lớn nhất để cùng làm việc và hướng tới mục đích chung cuối cùng

3. Có trách nhiệm với công việc được giao

Không chỉ có trách nhiệm với công việc được giao mà bản thân mình cần có trách nhiệm với công việc của cả nhóm.

Làm việc nhóm cần phối hợp với các thành viên khác để hiệu quả công việc đạt cao nhất và đúng tiến độ. Nhưng nếu thiếu đi sự trách nhiệm, nếu bạn ỷ lại hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao nghĩa là bạn đang làm ảnh hưởng đến cả tập thể nhóm. Khi đó, chỉ một cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ của tất cả mọi người.

So 4-CLnghi 2

Bài/PV Hiền Nguyễn


1
Bạn cần hỗ trợ?