Táo Color - Báo cáo những việc "hơi" lớn đã làm trong 2019

01 - Đã, đang và sẽ vẫn là Nhà tài trợ, đồng hành và lan tỏa những giá trị, kiến thức cho cộng đồng Marcom, Filmmaker...cùng VMCC, BrandWalkers, CSMO, CXLeader, Pharmacom, Cao đẳng Truyền hình...

02. Hơn 100 Dự án là TVC, CorporateVideo, Phim thương hiệu, ViralVideo được thực hiện và lan tỏa các giá trị Thương hiệu bền vững tới khách hàng.

03. Nhận diện mới của ColorMedia nhân dịp 9 năm tuổi là bước đệm cho hành trình 10 năm của ColorMedia. Nhận diện của 10 năm nhưng trẻ trung hơn, đột phá và khác biệt hơn.

04. Văn phòng mới của ColorMedia chính thức quay trở về phố Wall Duy Tân với không gian mở, sáng tạo và gần gũi hơn sẽ là điểm đến của nhiều khách hàng mới và sáng tạo mới.

05.Tiếp tục update, hoàn thiện các Quy trình sản xuất Phim quảng cáo, Phim doanh nghiệp, Phim thương hiệu theo chuẩn quốc tế. Giúp Khách hàng hiệu quả hơn cho các hoạt động truyền thông, đặc biệt với video.

Chân thành cảm ơn Quý Đối tác, Khách hàng, Cộng tác viên, Diễn viên, Cán bộ Nhân viên ColorMedia, các Cộng đồng Marcom, FilmMaker đã luôn đồng hành và ủng hộ ColorMedia trong suốt thời gian qua.

Tổng kết 5 việc lớn 2019 nhà ColorMedia

1
Bạn cần hỗ trợ?